Jeskyně Výpůstek v Moravském krasu má zajimavou historii


Jeskyně Výpustek je jednou z pěti veřejnosti zpřístupněných jeskyní, které se nacházejí na území chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Výpustek leží mezi obcemi Křtiny a Adamov, v údolí Křtinského potoka.

Jeskyně Výpustek je oproti takovým Punkevním nebo Sloupsko-šošůvským jeskyním méně známá, ale neznamená to, že je také nezajímavá. K této jeskyni se totiž váže velmi bohatá a poutavá historie. Chodby, které tvoří tuto jeskyni, byly vytvořeny činností Křtinského potoka. Lidé do této jeskyně měli přístup už před více jak 15 000 lety. Dochované zprávy o této jeskyni ale pocházejí až ze sedmnáctého století, kdy tuto jeskyni navštěvovali zejména mastičkáři, kteří zde vyhledávali kosti pravěké zvěře. <>Na počátku devatenáctého století se o tuto jeskyni začal zajímat Hugo František z rodu Salmů, který se pokusil prozkoumat všechny dostupné prostory. Chodby, které považoval za nebezpečné, údajně zazdil, aby zabránil zranění nezkušených návštěvníků. Jeho opatření byla opodstatněná, protože na konci sedmnáctého století údajně v jeskyni zahynulo čtrnáct osob. Z dalších badatelů, kteří se o tuto jeskyni zajímali, stojí za to zmínit například Dr. Wankela nebo Dr. Kříže. Ti zde prováděli paleontologické výzkumy a zasloužili se o vytvoření podrobných map.

Začátkem dvacátého století se v této jeskyni těžily fosfátové hlíny, což zničilo většinu možných archeologických nálezů. Na druhou stranu byly díky těžbám nalezeny nové prostory. Na jeskyni měla však nejvíce negativní vliv blížící se druhá světová válka. Československá armáda zde totiž provedla rozsáhlé změny a udělala z jeskyně v roce 1930 sklad munice. Ve válečném období obsadila jeskyni německá armáda, která zde vybudovala továrnu na výrobu leteckých motorů. Poté co Němci jeskyni opustili, stala se opět volně přístupnou. V šedesátých letech připadla jeskyně opět československé armádě, ta v ní tentokrát vybudovala protiatomový kryt.

V současné době jeskyně připadá pod Správu jeskyní České republiky. Převzala ji roku 2006 a v roce 2008 byla jeskyně otevřena veřejnosti. Během rekonstrukce proběhly úpravy provozní budovy, celého areálu a bylo vybudováno parkoviště. Oproti ostatním jeskyním Moravského krasu je výhodou jeskyně Výpustek to, že celá prohlídková trasa je bezbariérová, takže je přístupná opravdu pro každého. Prohlídka trvá přibližně pětasedmdesát minut, kdy mají návštěvníci možnost prohlédnout si velitelské vojenské stanoviště a jeskynní chodby, které zůstaly přibližně v té podobě, v jaké je zanechala německá armáda. Dále jsou pro návštěvníky připraveny v prostorách Výpustku dvě expozice a konají se tu nejrůznější akce.

Penzion MACOCHA - malebný penzion Moravský kras nabízející levné ubytování Moravský kras